the night

Death sits in a chair across from
me and watches.
Death sees but has no eyes.
Death knows but has no mind.

We often sit together in the night.
Death has one move left.
I have none.

Who's gonna walk you home?

Saker jag gillar:
att vara ensam.
att va med mina vänner.
att vara med någon som jag tycker om, och som tycker om mig.

Saker jag inte gillar:
att känna mig ensam.
att känna att ingen hör av sig, att ingen vill vara med mig.
att veta att jag inte har någon.

RSS 2.0